• Εισάγετε πληροφορίες
  • Επιλέξτε υπηρεσία
  • Custom Fields
  • Επιλέξτε Κομμωτή
  • Επιλέξτε Ημερομηνία & Ώρα
  • Τρόπος πληρωμής
  • Επαληθεύστε τα στοιχεία παραγγελίας
  • Επιβεβαίωση

Εισάγετε πληροφορίες

Παρακαλώ καταχωρίστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να μπορέσουμε να σας στείλουμε επιβεβαίωση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας

Εισάγετε πληροφορίες

Παρακαλώ καταχωρίστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να μπορέσουμε να σας στείλουμε επιβεβαίωση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας

Επιλέξτε υπηρεσία

Επιλέξτε μια υπηρεσία για την οποία θέλετε να προγραμματίσετε ένα ραντεβού

Custom Fields

Please answer this set of questions to proceed.

Επιλέξτε Κομμωτή

Μπορείτε να επιλέξετε έναν συγκεκριμένο κομμωτή για να εκτελέσετε την υπηρεσία ή να επιλέξετε οποιονδήποτε για να σας εκχωρηθεί αυτόματα

Επιλέξτε Ημερομηνία & Ώρα

Κάντε κλικ σε μια ημερομηνία για να δείτε το χρονοδιάγραμμα των διαθέσιμων ραντεβού, κάντε κλικ σε ένα πράσινο κελί για να κάνετε την κράτηση

Τρόπος πληρωμής

Μπορείτε είτε να πληρώσετε online χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα ή το PayPal, ή μπορείτε να πληρώσετε κατά την άφιξη με μετρητά

Επαληθεύστε τα στοιχεία παραγγελίας

Ελέγξτε ξανά τα στοιχεία της κράτησής σας και κάντε κλικ στο κουμπί υποβολής εάν όλα είναι σωστά

Επιβεβαίωση

Το ραντεβού σας έχει προγραμματιστεί με επιτυχία. Παρακαλώ κρατήστε αυτήν την επιβεβαίωση για το αρχείο σας.
Έχετε κάποια ερώτηση;
23730-22670 

Πληροφορίες πελάτη

Πληροφορίες πελάτη
Επιλογή υπηρεσίας
Custom Fields
Επιλογή Κομμωτή
Date & Time Selection
Στοιχεία πληρωμής
Επαληθεύστε τις λεπτομέρειες κράτησης
Επιβεβαίωση ραντεβού
Νέα εγγραφή
Έχετε ήδη λογαριασμό;

Περιληπτικά

Υπηρεσία
Διάρκεια
Κομμωτής
Ημ/νία
Ώρα
Πελάτης
Συνολικό ποσό
Total Attendies