• Εισάγετε πληροφορίες
  • Επιλέξτε Κομμωτή
  • Επιλέξτε υπηρεσία
  • Επιλέξτε Ημερομηνία & Ώρα
  • Select Service Extras
  • Προσαρμοσμένα πεδία
  • Τρόπος πληρωμής
  • Επαληθεύστε τα στοιχεία παραγγελίας
  • Επιβεβαίωση

Εισάγετε πληροφορίες

Παρακαλώ καταχωρίστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να μπορέσουμε να σας στείλουμε επιβεβαίωση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας

Εισάγετε πληροφορίες

Παρακαλώ καταχωρίστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να μπορέσουμε να σας στείλουμε επιβεβαίωση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας

Επιλέξτε Κομμωτή

Μπορείτε να επιλέξετε έναν συγκεκριμένο κομμωτή για να εκτελέσετε την υπηρεσία ή να επιλέξετε οποιονδήποτε για να σας εκχωρηθεί αυτόματα

Επιλέξτε υπηρεσία

Επιλέξτε μια υπηρεσία για την οποία θέλετε να προγραμματίσετε ένα ραντεβού

Επιλέξτε Ημερομηνία & Ώρα

Κάντε κλικ σε μια ημερομηνία για να δείτε το χρονοδιάγραμμα των διαθέσιμων ραντεβού, κάντε κλικ σε ένα πράσινο κελί για να κάνετε την κράτηση

Select Service Extras

Select service extras you want to add to your booking.

Προσαρμοσμένα πεδία

Παρακαλώ απαντήστε σε αυτό το σύνολο ερωτήσεων για να συνεχίσετε.

Τρόπος πληρωμής

Μπορείτε είτε να πληρώσετε online χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα ή το PayPal, ή μπορείτε να πληρώσετε κατά την άφιξη με μετρητά

Επαληθεύστε τα στοιχεία παραγγελίας

Ελέγξτε ξανά τα στοιχεία της κράτησής σας και κάντε κλικ στο κουμπί υποβολής εάν όλα είναι σωστά

Επιβεβαίωση

Το ραντεβού σας έχει προγραμματιστεί με επιτυχία. Παρακαλώ κρατήστε αυτήν την επιβεβαίωση για το αρχείο σας.
Έχετε κάποια ερώτηση;
23730-22670 

Πληροφορίες πελάτη

Πληροφορίες πελάτη
Επιλογή Κομμωτή
Επιλογή υπηρεσίας
Date & Time Selection
Select Service Extras
Προσαρμοσμένα πεδία
Στοιχεία πληρωμής
Επαληθεύστε τις λεπτομέρειες κράτησης
Επιβεβαίωση ραντεβού
Νέα εγγραφή
Έχετε ήδη λογαριασμό;

Περιληπτικά

Υπηρεσία
Διάρκεια
Ημ/νία
Ώρα
Πελάτης
Συνολικό ποσό
Total Attendies
Extras